JAKOŚĆ

Uznając, że zdrowie i życie ludzkie jest wartością najwyższą w NZOZ Eskulap Sp. z o.o. przyjmuje jakość wykonywanych usług za najważniejszy priorytet i temu podporządkowane są wszelkie działania.

Celem istnienia NZOZ Eskulap Sp. z o.o. jest sprawowanie opieki medycznej nad społeczeństwem w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, udzielaniu pomocy w przypadku choroby, urazu oraz w celu zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Istotą niniejszej polityki jakości jest spełnienie wymagań charakterystycznych dla usług medycznych oraz satysfakcja naszych Pacjentów gwarantowana przez:

– dostępność i jakość usług medycznych,
– dokładną i prawidłową informację o świadczonych usługach,
– prowadzenie profilaktyki ochrony zdrowia,
– systematyczny rozwój placówki poprzez rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

Zdobycie i utrzymanie wysokiej pozycji wśród zakładów opieki zdrowotnej to zadanie realizowane na wszystkich stanowiskach przez pracowników świadomych rangi jaką przypisujemy jakości wykonywanych świadczeń.

Bardzo ważnym elementem budowania wizerunku NZOZ Eskulap Sp. z o.o. są opinie i rekomendacje zadowolonych klientów.

Cały personel Przychodni zaangażowany jest w ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015.

Prezes Zarządu NZOZ Eskulap Sp. z o.o.

Agata Szulc